Vyhledávání

 Říjen    Listopad   Prosinec  
   1.10. -  8.10. obsazeno 29.10. -  4.11. rezervujte   2.12. -  9.12. rezervujte
   8.10 - 15.10. obsazeno 4.11. -  11.11. rezervujte   9.12. - 16.12. rezervujte
15.10. - 21.10. obsazeno 11.11. - 18.11. obsazeno 16.12. - 23.12. rezervujte
21.10. - 26.10. rezervujte 18.11. - 25.11. rezervujte 23.12. - 27.12. obsazeno
26,10, - 29.10. obsazeno 25.11. -  2.12. rezervujte 27.12,¨-   1.1. obsazeno

 

Leden 2018  

Únor

  Březen   
 1.1. -   6.1. rezervujte  3.2. - 10.2.  obsazeno  3.3. -  10.3. obsazeno
 6.1. - 13.1. obsazeno 10.2. - 17.2.  obsazeno 10.3. - 17.3. obsazeno
13.1. - 20.1. obsazeno 17.2. - 24.2. obsazeno 17.3. - 24.3. rezervujte
20.1. - 27.1. obsazeno 24.2. -  3.3. obsazeno 24.3. - 29.3. rezervujte
27.1. -  3.2.
obsazeno     29.3. -   2.4. obsazeno

 

Duben

 

Květen

                       

Červen        

                     
 2.4.  -   7.4. rezervujte 28.4. -   5.5. obsazeno  2.6. -  9.6. rezervujte
 7.4. -  14.4.. rezervujte   5.5. -  12.5.  rezervujte  9.6. - 16.6. rezervujte     
14.4. - 21.4. rezervujte 12.5. -  19.5. rezervujte 16.6,- 23,6, obsazeno    
21.4. - 28.4. obsazeno 19.5. -  26.5. obsazeno 23,6,- 30.6, obsazeno
    26.5. -   2.6. obsazeno    
Srpen
 
 
 

Červenec

 

Srpen

                       

Září        

                     
30.6. -  7.7. obsazeno 28.7. -   4.8. obsazeno  1.9.  -   8.9. obsazeno
 7.7. -  14.7.. obsazeno   4.8. -  11.8. obsazeno  8.9.  - 15.9. obsazeno    
14.7. - 21.7. obsazeno 11.8. -  18.8. obsazeno 15.9  -  22.9. rezervujte    
21.7. - 28.7. obsazeno 18.8. -  25.8. obsazeno 22.9. -  29.9. rezervujte
 
    25.8. -   1.9. obsazeno    
Srpen
 

 

Říjen

 

Listopad

                       

Prosinec        

                     
29. 9. -   6.10. rezervujte 27.10. -   3.11. rezervujte  1.12. -  8.12. rezervujte
 6.10. - 13.10.. rezervujte   3.11. - 10.11. rezervujte  8.12. - 15.12. rezervujte    
13.10. - 20.10. rezervujte 10.11. - 17.11. rezervujte 15.12,- 22,12, rezervujte    
20.10. - 27.10. rezervujte 17.11. - 24.11. rezervujte 22.12.- 27.12. rezervujte
    24.11. -  1.12. rezervujte 27.12 -   3.1.   rezervujte