Vyhledávání

Září  

Říjen

 

Listopad

 
31.8.  -   7.9. obsazeno  28.9. -    5.10. rezervujte  2.11.  -   9.11. rezervujte
 7. 9. -  14.9. obsazeno  5.10. -  13.10. obsazeno  9.11.  -  16.11. rezervujte
14. 9. -  21.9. obsazeno 13.10. - 19.10. rezervujte 16.11. -  23.11.

rezervujte

21. 9. -  28.9. rezervujte 19.10. -  26.10. rezervujte 23.11. -  30.11. rezervujte
    26.10. -    2.11. obsazeno    

 

Prosinec

 

Leden 2020

 

Únor 

 
30.11. -    7.12. rezervujte 28.12.  -  4.1. obsazeno
 
 1.2. -     8.2. obsazeno  
 7.12.  -  15.12.. obsazeno    4.1. -  11.1. obsazeno  8.2.  -  15.2.  obsazeno
15.12. -  21.12. rezervujte  11.1. -  18.1. obsazeno 15.2.  -  22.2. obsazeno
21.12. -  28.12. obsazeno  18.1. -  25.1. obsazeno 22.2.  -  29.2. obsazeno

   25.1. -    1.2. obsazeno    

 

 

Březen

 

Duben

                       

Květen   

                     
29.2.  -  7.3. obsazeno 28.8. -   4.4. rezervujte  2.5.  -   9.5. obsazeno
  7.3. -  14.3. obsazeno   4.4.  - 11.4. rezervujte  9.5.  -  16.5. rezervujte
 
   
14.3. -  21.3. rezervujte 11.4. -  18.4. rezervujte 16.5.  -  23.5. rezervujte    
21.3. -  28.3. rezervujte 18.4. -  25.4. rezervujte 23.5.  -  30.5. rezervujte
    25.4. -    2.5. rezervujte
   
Srpen
 
 
 

Červen

 

Červenec

                       

Srpen       

                     
30.5.  -    6.6. rezervujte 27.6.  -   4.7. rezervujte  1.8.  -   8.8. obsazeno
 6.6.  -   13.6.. rezervujte   4.7.  -  11.7. rezervujte  8.8.  - 15.8. obsazeno    
13.6. -   20.6. rezervujte 11.7. -   18.7. obsazeno 15.8.  - 22.8. rezervujte    
20.6. -   27.6. rezervujte 18.7. -   25.7. obsazeno 22.8.  - 29.8. obsazeno
 
    25.7. -     1.8. obsazeno    
Srpen
 

 

Leden 2020

 

Únor

                       

Březen       

                     
28.12. -    4.1. obsazeno  1.2.  -   8.2. obsazeno 29.2.  -   7.3. obsazeno
  4.1.   -  11.1.. obsazeno  8.2.  - 15.2. obsazeno   7.3.  -  14.3. obsazeno    
11.1.   -  18.1. obsazeno 15.2. - 22.2. obsazeno 14.3.  -  21.3. rezervujte    
18.1.   -  25.1. obsazeno 22.2. - 29.2. obsazeno 21.3.  -  28.3. rezervujte
25.1.   -   1.2. obsazeno